Kurir – Vesti

Kurir – Vesti

– Vesti

Najnovije današnje vesti iz zemlje, sveta, sporta, starsa i zabave pratite na Kuriru

Kurir je dnevni list koji izlazi u Srbiji i čiji je vlasnik Aleksandar Rodić. Prvi broj lista izašao je 6. maja 2003.

VU­ČIĆ ISPRO­ZIVAO BABIĆA: IZJA­VIO SAM SAU­ČE­ŠĆE UME­STO TEBE! Sti­gao si na Brio­ne i u Mi­n­hen, a ni­si mo­gao u Knjaževac


Pred­sed­nik Sr­bi­je kri­ti­ko­vao je Zo­ra­na Ba­bi­ća jer ni­je oti­šao da izja­vi sau­če­šće po­ro­di­ci Sta­ni­ke Gli­go­ri­je­vić, ko­ja je stra­da­la u ne­sre­ći u ko­joj je i on učestvovao

Povezane vesti